Stas F.

De kinderen Stas verblijden hun beider ouders op een verschillend moment met een portret naar aanleiding van een feestelijke gebeurtenis.

Het portret komt in huis te staan en mag niet al te groot zijn. Vandaar de keuze voor een vorm van bas-reliëf.

  • datum: augustus 1995
  • opdrachtgever: Familie Stas
  • materiaal: Brons
  • afmetingen: 45 cm x 60 cm
  • locatie: Geel