Groenhoef Scherpenheuvel

Geïntegreerd in de waterpartij worden 2 beelden voorgesteld. Elk meer-stukken beeld verdeeld zich over het linker- of het rechterbassin van de waterpartij. Het gaat over 2 abstracte bronzen zwemmers met organische en natuurlijke vormen. De verschillende stukken houden een suggestieve benadering van natuurlijke contouren van het menselijk lichaam in, zonder daarom figuratief te zijn.
De zwemmers zijn de bewoners van het woon- en dagverblijf. Als we hun vroegere bestaan koppelen aan het element aarde dan is hun huidige levensvorm beter te koppelen aan het element water. Ze bewegen zich zwemmend, drijvend in de tijdsklok van een nieuwe realiteit. Er zijn compenties en omkadering nodig
Na de aandacht voor het beeld in het bovenste niveau leidt het water rustig verder naar een niet bepaald eindpunt: de stilte van de planten in het laagste nveau. Innerlijke rust, een veilige haven.

Elk afzonderlijk stuk van de beelden wordt opgevuld zodat het allen drijfelementen zijn. De verschillende stukken worden onder de waterlijn met elkaar strak verbonden. Door de krachtige toevoer van het gezuiverde water wordt in het bovenste bassin een beroering opgewekt die elke groep laat bewegen. De beide beelden liggen nooit helemaal stil.

  • datum: september 2014
  • opdrachtgever: Stijn Overpelt
  • materiaal: Brons - Water
  • afmetingen: 280 cm x 280 cm - 2 stuks
  • url: http://www.stijn.be
  • locatie: Groenhoef Scherpenheuvel