Monseigneur Cruysbergs

Voor Louis Van de Poel, pastoor te Schaffen was Karel Cruysberghs een voorbeeld. Zijn werk voor de eenvoudige mensen uit landelijke omgevingen als proost van de Boerenbond wekte zijn bewondering. Hij wenste die erkentelijkheid te uiten door het schenken van een beeld aan de gemeente Meerhout, vanwaar Cruysberghs afkomstig was.

Louis Karel Cruysberghs (1891-1976) werd geboren in de Veldstraat en groeide op in de straat Mispad. Hij werd vice-rector aan de Katholieke Universiteit Leuven, algemeen proost van de Belgische Boerenbond en was een bekend kanselredenaar. Hij schreef tientallen boeken over religieuze thema’s. Hij was ook biograaf voor een reeks Vlaamse heiligenfiguren. Zijn geschriften vormden de basisteksten voor de zaligverklaring van pater Damiaan. Zijn standbeeld staat in de buurt van de bibliotheek, Gasthuisstraat 29.

  • datum: mei 2007
  • opdrachtgever: Louis Van de Poel
  • materiaal: brons
  • afmetingen: 85 cm x 65 cm - 140 cm Hoog
  • url: http://www.gva.be/regio-kempen/meerhout/meerhout-plaatst-bronzen-cruysberghs.aspx
  • locatie: Meerhout - Gasthuisstraat